3D Bioprinter

Place: IZTECH MBG K06

Mechanical testing machine

Place IZTECH MBG K06

Fluorescence microscopy

Place: IZTECH MBG K06

Uv Vis Spectrophotometer

Place: IZTECH MBG K06

Tecan plate reader

Place: IZTECH MBG K06

Microplate reader

Place: IZTECH MBG K06

3D printer

Place IZTECH MBG K06

3D printer

Place: IZTECH MBG K06

PCR station

Place: IZTECH MBG K06

Focal seal light source
 

Place: IZTECH MBG K06

PreSens Oxygen meter

Place: IZTECH MBG K06